Tin tức - sự kiện, Trang 1
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ
HOẠT ĐỘNG XÓA BỎ BÃI RÁC TẠI CỘNG ĐỒNG
 
HOẠT ĐỘNG XÓA BỎ BÃI RÁC TẠI CỘNG ĐỒNG

Trong khuôn khổ dự án 'Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TPHCM'

SỰ KIỆN “ĐÔ THỊ XANH VÀ VAI TRÒ CỦA BẠN”
 
SỰ KIỆN “ĐÔ THỊ XANH VÀ VAI TRÒ CỦA BẠN”

Trong khuôn khổ dự án 'Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TPHCM'

KHÓA TẬP HUẤN GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA NÂNG CAO
 
KHÓA TẬP HUẤN GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA NÂNG CAO

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 'Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TPHCM'

NGÀY HỘI SỐNG XANH LẦN 3 - 2023
 
NGÀY HỘI SỐNG XANH LẦN 3 - 2023

Ngày hội Sống Xanh 2023 Dự án 'Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đo thị tại TPHCM' đã có mặt tại Ngày hội Sống Xanh 2023.

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA
 
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

Trong khuôn khổ dự án 'Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TPHCM'

SỰ KIỆN
 
SỰ KIỆN "CHỢ QUÊ KHÔNG RÁC THẢI NHỰA"

Trong khuôn khổ Dự án 'Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM'

NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM
 
NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM

NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25/03

HỘI THẢO SƠ KẾT GIỮA KÌ DỰ ÁN
 
HỘI THẢO SƠ KẾT GIỮA KÌ DỰ ÁN

Trong khuôn khổ dự án' Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM'

TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN NGUỒN (ToT) Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam”
 
TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN NGUỒN (ToT) Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam”

Dự án 'Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam'

THAM QUAN MÔ HÌNH VÀ TẬP HUẤN Ủ PHÂN HỮU CƠ
 
THAM QUAN MÔ HÌNH VÀ TẬP HUẤN Ủ PHÂN HỮU CƠ

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ dự án 'Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM', Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) đã tổ chức cho các thành viên nhóm môi trường được tham gia buổi tham quan mô

NHÓM MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG CHO NGƯỜI DÂN VỀ GIẢM RÁC THẢI NHỰA
 
NHÓM MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG CHO NGƯỜI DÂN VỀ GIẢM RÁC THẢI NHỰA

Sau khi được trang bị kiến thức về rác thải nhựa và kỹ năng truyền thông, các nhóm môi trường đã tiến hành thực hiện truyền thông nhóm nhỏ cho người dân trên địa bàn Phường 15. 

SỰ KIỆN
 
SỰ KIỆN "ĐÔ THỊ XANH - CÓ VAI TRÒ CỦA BẠN"

Sáng ngày 29/05/2022, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) phối hợp với Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM tổ chức Sự kiện 'Đô thị Xanh – có vai trò của Bạn' tại Trường