Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH & PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ
CTXH & PTCĐ

Nhằm mục đích thúc đẩy năng lực và khả năng của cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua dự án phát triển cộng đồng do các INGO và các chương trình tư vấn do các tổ chức xã hội tài trợ cho các bên liên quan.

LAO ĐỘNG DI CƯ

Lao động nhập cư ở các thành phố đã trở thành những người đóng góp đáng kể cho sự phát triển đô thị. Tuy nhiên họ vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận phúc lợi xã hội.

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Quản lý môi trường theo hướng từ dưới lên đã chứng minh một cơ chế hiệu quả để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Trẻ em phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn trước khi trở thành người độc lập, trẻ em cần và có quyền được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ khỏi sự lạm dụng và bóc lột.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ, nâng cao vị trí và đóng góp của họ vào sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

Tin tức - sự kiện
Trong khuôn khổ Dự án "Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM"
NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 25/03
Trong khuôn khổ dự án" Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM"
Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam”
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ dự án "Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM", Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) đã tổ chức cho các thành viên nhóm môi trường được tham gia buổi tham quan mô hình ủ phân hữu cơ và tháp trồng rau tại nhà.
Sau khi được trang bị kiến thức về rác thải nhựa và kỹ năng truyền thông, các nhóm môi trường đã tiến hành thực hiện truyền thông nhóm nhỏ cho người dân trên địa bàn Phường 15. 
Dự án mới
Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC)
Nhằm góp phần thay đổi một cách bền vững điều kiện và môi trường lao động tại chuỗi cung ứng điều Việt Nam cùng các thành viên của IEH Na Uy, và dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và các nhóm dễ tổn thương.
Nhà tài trợ - Đối tác