THAM QUAN MÔ HÌNH VÀ TẬP HUẤN Ủ PHÂN HỮU CƠ, 53, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

THAM QUAN MÔ HÌNH VÀ TẬP HUẤN Ủ PHÂN HỮU CƠ

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ dự án "Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM", Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) đã tổ chức cho các thành viên nhóm môi trường được tham gia buổi tham quan mô hình ủ phân hữu cơ và tháp trồng rau tại nhà.

 
Trong buổi tham quan, các thành viên nhóm môi trường được lắng nghe những chia sẻ về cách tái chế thùng sơn cũ thành thùng ủ rác hữu cơ, cách làm chế phẩm sinh học, giới thiệu tháp trồng rau tại nhà...
Các thành viên nhóm môi trường đã đánh giá tích cực về buổi tham quan và hưởng ứng đăng ký thực hành ủ phân hữu cơ tại nhà.
 
 
Ngoài ra, sau khi tham quan, các nhóm môi trường được lần lượt tham gia tập huấn thực hành ủ phân hữu cơ. Tại đây, mọi người được lắng nghe các kiến thức liên quan đến phân loại rác hữu cơ sử dụng ủ phân, cách sử dụng chế phẩm sinh học, các lưu ý cần nhớ,... Đồng thời, mỗi thành viên tham gia lớp tập huấn đã được trao tặng 01 thùng ủ được làm từ thùng sơn cũ và được hướng dẫn thực hành ủ rác hữu cơ ngay lại lớp học.