TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN NGUỒN (ToT) Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam”, 54, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN NGUỒN (ToT) Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam”

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Dự án “Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam”

          Trong khuôn khổ dự án Xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam của tổ chức Thương Mại Đạo Đức Na Uy (ETN) tài trợ tại tỉnh Bình Phước do Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) phối hợp với Hội Điều tỉnh Bình Phước triển khai, ngày 17-18-19/02/2023 đã diễn ra Chương trình tập huấn: “Tập huấn cho giảng viên nguồn (ToT)” 

          Lớp tập huấn diễn ra nhằm nâng cao kiến thức về thực hành nông nghiệp tốt (GAPs), tiêu chuẩn lao động và môi trường cho nông dân trồng điều cũng như giúp cung cấp cho nông dân trồng điều tỉnh Bình Phước những kiến thức quan trọng nhất về thực hành nông nghiệp tốt, tiêu chuẩn lao động và môi trường phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

          Chính quyền địa phương cũng như nông dân tham gia các khóa tập huấn đều đánh giá cao tính thiết thực của dự án cũng như kiến thức cung cấp trong các khóa học. Đồng thời họ cũng cam kết sẽ áp dụng kiến thức được cập nhật vào thực hành nông nghiệp tốt.