SDRC TUYỂN DỤNG, 40, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

SDRC TUYỂN DỤNG

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Trung tâm Nghiên cứu tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) triển khai dự dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại TP.HCM” từ tổ chức Oxfam, thời gian triển khai dự án từ 1/4/2017 tới 31/12/2021. Trong quá trình triển khai dự án này, SDRC cũng được hỗ trợ để xây dựng chiến lược dài hạn cho phát triển tổ chức.

 

Chính vì thế, SDRC xin thông báo tuyển dụng 02 vị trí sau (chi tiết xem trong file đính kèm):

  • Điều hành về xây dựng chiến lược gây quỹ chương trình: tại đây
  • Điều hành về xây dựng chiến lược phát triển chương trình an sinh xã hội và bảo vệ quyền cho người lao động di cư nội địa: tại đây

 

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phan Thị Mỹ Nhung - Email: nhung.phan@sdrc.org.vn, điện thoại: 0913.424.177

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ