SDRC TUYỂN DỤNG, 37, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

SDRC TUYỂN DỤNG

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

"Dự án Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam"

     Với mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ người lao động di cư khu vực chính thức thuộc nhóm đối tượng đích của dự án được hưởng lợi cả về mặt kinh tế và xã hội từ những cải thiện về chính sách và thực hành của các công ty và Chính phủ về mức lương tối thiểu, quyền thương lượng tập thể, tham gia các tổ chức đại diện người lao động, làm việc quá giờ làm thêm và được tiếp cận một cách công bằng tới các dịch vụ an sinh xã hội ở các đô thị tại Việt Nam.

     Dự án làm việc với 9 nhóm tự lực của người lao động di cư ở các khu công nghiệp tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung số lượng lớn người lao động di cư trong nước.

     Dự án tổ chức Khóa tập huấn về "Tổ chức đại diện người lao động và vai trò của các tổ chức CSO trong việc hỗ trợ các tổ chức đại diện người lao động" nhằm nâng cao hiểu biết về các quy định của Luật lao động về tổ chức đại diện và các mô hình tổ chức đại diện ở các quốc gia trong khu vực cho người lao động. Đồng thời, nâng cao kiến thức - kỹ năng và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ thành lập và duy trì các tổ chức đại diện người lao động.

     Để thực hiện và đạt được mục tiêu đề ra, SDRC có nhu cầu tuyển dụng Chuyên gia tư vấn về chủ đề trên.

     Vui lòng xem mô tả chi tiết về công việc tại đây: Chi tiết công việc

 

     Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ và dự kiến chương trình trước 17h ngày 25 tháng 09 năm 2021 đến Cô Phan Thị Mỹ Nhung (Điều phối dự án) theo địa chỉ email: nhung.phan@sdrc.org.vn

 

 

 

 

 

 

 

---------

Trung tâm Nghiên cứu - Tư vẫn CTXH và PTCĐ