PHOTOBOOK: CÂU CHUYỆN NGƯỜI THU GOM RÁC, 32, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

PHOTOBOOK: CÂU CHUYỆN NGƯỜI THU GOM RÁC

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Photobook được tổng hợp từ các câu chuyện đời thực do chính người thu gom rác chia sẻ, nằm trong hoạt động "Photovoice - Kể chuyện bằng hình ảnh" thuộc dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cho người thu gom rác" do Tổ chức Oxfam tài trợ.

 

Photobook đã tái hiện lại cuộc sống và điều kiện làm việc của người thu gom rác qua sự chia sẻ của chính các nhân vật trong câu chuyện và những đồng nghiệp cùng làm việc hàng ngày. 

Thông qua đó, người thu gom rác mong muốn được ghi nhận giá trị nghề nghiệp trong việc góp phần gìn giữ môi trường cho thành phố và được tạo cơ hội để tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

 

Xem đầy đủ các câu chuyện tại Photobook Câu chuyện người thu gom rác