NHÓM MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG CHO NGƯỜI DÂN VỀ GIẢM RÁC THẢI NHỰA, 52, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

NHÓM MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG CHO NGƯỜI DÂN VỀ GIẢM RÁC THẢI NHỰA

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Sau khi được trang bị kiến thức về rác thải nhựa và kỹ năng truyền thông, các nhóm môi trường đã tiến hành thực hiện truyền thông nhóm nhỏ cho người dân trên địa bàn Phường 15. 

 
Buổi truyền thông diễn ra với sự tương tác sôi nổi của người dân, các câu hỏi xoay quanh vấn đề phân loại rác thải tại nguồn và rác thải nhựa sử dụng một lần cũng được người dân quan tâm đặt ra nhằm tìm hiểu sâu nội dung cũng đã góp phần làm cho buổi truyền thông trở nên hiệu quả và ấn tượng hơn.
 
 
Buổi truyền thông cũng đã tạo được một động lực nhỏ để người dân quyết tâm hơn trong việc giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân và gia đình.
 
 
Cuối buổi truyền thông, những chiếc túi xinh xắn của dự án cũng được trao tận tay người dân nhằm khuyến khích người dân thay đổi hành vi mua sắm, giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt hằng ngày.