HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA, 78, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Trong khuôn khổ dự án "Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TPHCM"

Các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ, ủ phân hữu cơ hướng đến việc giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần: giảm thiểu việc sử dụng túi nilong khi đi chợ, giảm thiểu ly và ống hút nhựa khi mua nước mang đi, tận dụng nguồn rác thải sinh hoạt hữu cơ trong gia đình để tạo phân bón tốt cho cây trồng. Từ đó môi trường sống được xanh sạch đẹp hơn.

  1 buổi truyền thông cộng đồng tại cộng đồng

Truyền thông với những công cụ sinh động.