Dự án, Trang 1
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ
DỰ ÁN
 
DỰ ÁN "QUẢN LÝ CHẤT THẢI BỀN VỮNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC)

DỰ ÁN  “XÂY DỰNG NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỀU Ở VIỆT NAM
 
DỰ ÁN “XÂY DỰNG NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỀU Ở VIỆT NAM"

Nhằm góp phần thay đổi một cách bền vững điều kiện và môi trường lao động tại chuỗi cung ứng điều Việt Nam cùng các thành viên của IEH Na Uy, và dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và các nhóm dễ tổn thương.

DỰ ÁN
 
DỰ ÁN "THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THU GOM RÁC DÂN LẬP TẠI TP.HCM"

SDRC là một tổ chức khoa học với sứ mệnh Góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững cho đất nước. Trong những năm qua, SDRC đã nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu đóng góp vào sự phát triển thông qua thực hành các can

DỰ ÁN
 
DỰ ÁN "THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI TẠI TP. HCM"

DỰ ÁN 'THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI TẠI TP. HCM'

DỰ ÁN
 
DỰ ÁN "BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ"

Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy và hỗ trợ sự hợp tác, liên kết giữa các tổ chức này với các luật sư/luật gia, sinh viên luật để có thể hỗ trợ pháp lý tốt hơn cho người

DỰ ÁN
 
DỰ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM"

Nhằm nâng cao năng lực cho tác viên phát triển cộng đồng tại Việt Nam và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của SDRC trong ba năm tiếp theo.

DỰ ÁN “CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
DỰ ÁN “CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT"

Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua đào tạo nghề và hỗ trợ vào làm việc. Cuộc sống tốt hơn có nghĩa là họ sẽ tự độc lập và tự tin, và sẽ hòa nhập xã hội và không còn đau khổ vì khuyết tật và phân biệt đối xử.

DỰ ÁN
 
DỰ ÁN "THÚC ĐẨY NGÀNH CTXH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM" (ESP)

Với mục tiêu chính là thúc đẩy công tác xã hội là một nghề ở Việt Nam.