DỰ ÁN
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN "THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI TẠI TP. HCM"

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN "THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI TẠI TP. HCM"

 

1. Tên dự án: "Thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động nhập cư tại tại TP. HCM"

2. Thời gian thực hiện: 3/2015 - 12/2015

3. Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai

4. Nhà tài trợ: Oxfam

5. Mô tả dự án: 

Dự án này sẽ hướng tới nhóm đối tượng thụ hưởng  là những NLĐNC đang sống và làm việc tại các KCN thuộc quận 7, quận 9, huyện Nhà Bè thuộc Tp.HCM và 2 phường/xã thuộc Tp. Biên Hòa với mong muốn mang lại những kết quả thiết thực hơn cho NLĐNC tại Tp. HCM, Đồng Nai và toàn quốc.

Mô hình minh bạch thủ tục đăng ký tạm trú và tiếp cận dịch vụ công cho người lao động nhập cư được thí điểm thành công và thể chế hóa bắt buộc thực hiện tại 2 quận ở TPHCM. Qua đó, người lao động nhập cư tại địa bàn dự án được tiếp cận tốt hơn đến dịch vụ công.

 

 

 

 

 

----------