DỰ ÁN
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN "QUẢN LÝ CHẤT THẢI BỀN VỮNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC)

Nhà tài trợ: Tổ chức bánh mì cho Thế giới - BfdW

1. Tên dự án: Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thời gian thực hiện: 01.01.2021 - 31.12.2023

3. Địa bàn thực hiện: Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

4. Mục đích của dự án:

Dự án góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh và người dân hướng tới một thành phố và cộng đồng bền vững.

5. Mục tiêu và chỉ số của dự án:


 6. Hoạt động dự án (SDRC đóng vai trò thúc đẩy):

Mục tiêu của dự án sẽ đạt được thông qua hoạt động của 25 nhóm Môi trường, với tổng số 150 thành viên bao gồm đại diện của các cộng đồng Công giáo, đại diện của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân và người dân thường. Họ sẽ được tập huấn, sau đó đóng vai trò là những hình mẫu về thực hành xử lý chất thải gia đình, truyền thông cho cộng đồng về chủ đề này; tạo điều kiện và hỗ trợ thúc đẩy các sáng kiến của cộng đồng về xử lý chất thải và tham gia giám sát dự án. Một số thành viên nhóm môi trường sẽ phụ trách một loại chất thải cụ thể (chẳng hạn như nhựa, chất độc hại, v.v.). Dịch vụ quản lý chất thải công cộng địa phương và những người thu gom rác dân lập sẽ được mời tham gia và đóng góp vào hầu hết các hoạt động của dự án. Một số hoạt động cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

----------
TT NGHIÊN CỨU - TƯ VẤN CTXH & PTCĐ
Website: https://sdrc.org.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/SDRCVN/
Điện thoại: (028) 38413010