DỰ ÁN
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

DỰ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM"

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Nhằm nâng cao năng lực cho tác viên phát triển cộng đồng tại Việt Nam và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của SDRC trong ba năm tiếp theo.

1. Tên dự án: "Nâng cao năng lực cho tác viên phát triển cộng đồng ở Việt Nam"

2. Thời gian thực hiện: 2008 - 2010

3. Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác

4. Nhà tài trợ: Bread for the World (BfdW)

5. Mô tả dự án: 

   Mục tiêu cụ thể:

  1. Trang bị và nâng cao kiến thức và kỹ năng cho 240-300 nhân viên xã hội và công nhân nhập cư tại Việt Nam.
  2. Hỗ trợ SDRC thực hiện hoạt động truyền thông phòng, chống HIV / AIDS và SKSS cho công nhân nhập cư tại phường Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Hỗ trợ hoạt động xây dựng mạng lưới các nhân viên xã hội và công nhân nhập cư tại Việt Nam thông qua nâng cấp bản tin chuyên ngành CTXH, tổ chức 6 buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm (2 lần mỗi năm) và hỗ trợ 3 nhân viên SDRC tham dự trong Hội nghị thường niên được tổ chức bởi IFSW trong 3 năm, một người tham gia mỗi năm.
  4. Nâng cao năng lực cho 6 nhân viên SDRC thông qua tài trợ cho 3 cán bộ tham gia các khóa học đào tạo ngắn hạn trong nước (tại các trung tâm có uy tín với các chủ đề đào tạo có liên quan, một người tham gia mỗi năm) và 3 nhân viên khác để tham gia vào các khóa đào tạo ngắn hạn 3 trong khu vực nước ngoài (một người tham gia mỗi năm) như Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc (tức là IIRR, SEARSOLIN, ASI, Mahidol, NUS) trong 3 năm (2008 -2010).

 

 

 

 

-------------