Chuyên môn SDRC, 45, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

Chuyên môn SDRC

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

SDRC có nguồn lực nhân sự và các cộng tác viên/ tư vấn có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau.

 

 

 

 

- Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng/ phát triển tổ chức, quản lý dự án.

- Bảo hiểm xã hội.

- Môi trường/ biến đổi khí hậu.

- Xã hội học.

Luật sư trong mạng lưới luật sư (về pháp luật lao động, quan hệ lao động, luật cư trú, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội...).

- Thành viên của mạng lưới M.net (về lao động chính thức và nhập cư, an sinh xã hội và y tế,...)

- Các chuyên gia về môi trường, nông nghiệp, y tế,...

- Chuyên gia các câu lạc bộ công tác xã hội chuyên nghiệp (trong các lĩnh vực giáo dục, trẻ em, công tác xã hội và phát triển cộng đồng...)

- Giảng viên về xã hội học và công tác xã hội tại các trường cao đẳng, đại học: Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, Đại học RMIT, Cao đẳng Kinh tế, Học viện Phụ nữ Việt Nam...

 

- Đào tạo.

- Nghiên cứu định tính và định lượng (Khảo sát, đánh giá dự án, viết câu chuyện, photovoice, nghiên cứu).

- Làm việc theo nhóm có sự tham gia, giám sát và đánh giá dự án.

- Quản lý và thực hiện dự án cộng đồng.

- Làm việc nhóm có sự tham gia, tập trung vào người thụ hưởng.

- Giao tiếp (viết tin tức, chụp ảnh,...)

- Hội thảo

- Làm việc với mạng lưới

- Viết đề xuất dự án

- Nghiên cứu.

- Tập huấn.

- Hội thảo.