Ấn phẩm truyền thông, Trang 1
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ
SỔ TAY KIẾN THỨC KỸ NĂNG + PHÁP LUẬT
 
SỔ TAY KIẾN THỨC KỸ NĂNG + PHÁP LUẬT

Sổ tay được biên soạn trong khuôn khổ Dự án 'Thúc đẩy nâng cao năng lực cho công nhân tại TP.HCM đến từ địa phương khác' được triển khai trong năm 2019 tại Huyện Nhà bè, TP.HCM.

PHOTOBOOK: CÂU CHUYỆN NGƯỜI THU GOM RÁC
 
PHOTOBOOK: CÂU CHUYỆN NGƯỜI THU GOM RÁC

Photobook được tổng hợp từ các câu chuyện đời thực do chính người thu gom rác chia sẻ, nằm trong hoạt động 'Photovoice - Kể chuyện bằng hình ảnh' thuộc dự án 'Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cho người thu gom rác' do Tổ chức Oxfam tài trợ.