Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH & PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ
CTXH & PTCĐ

Nhằm mục đích thúc đẩy năng lực và khả năng của cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua dự án phát triển cộng đồng do các INGO và các chương trình tư vấn do các tổ chức xã hội tài trợ cho các bên liên quan.

LAO ĐỘNG DI CƯ

Lao động nhập cư ở các thành phố đã trở thành những người đóng góp đáng kể cho sự phát triển đô thị. Tuy nhiên họ vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận phúc lợi xã hội.

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Quản lý môi trường theo hướng từ dưới lên đã chứng minh một cơ chế hiệu quả để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Trẻ em phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn trước khi trở thành người độc lập, trẻ em cần và có quyền được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ khỏi sự lạm dụng và bóc lột.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ, nâng cao vị trí và đóng góp của họ vào sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

Tin tức - sự kiện
Trong khuôn khổ Dự án "Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị tại TP.HCM, tiếp nối chuỗi Khóa tập huấn với chủ đề Giảm rác thải nhựa, ngày 21/04/2022, SDRC đã tiếp tục khởi động chuỗi Khóa tập huấn về Kỹ năng truyền thông cho các thành viên nhóm môi trường.
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nối dài tương lai", ngày 17/04/2022 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) đã tổ chức Khóa tập huấn về Bộ Luật lao động 2019 cho các nhóm công nhân tham gia dự án.
Trong hai ngày vừa qua, ngày 13 – 14/04/2022, Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH và PTCĐ đã phối hợp với UBND Phường 15, Quận Gò Vấp đã tổ chức Khóa tập huấn về Kỹ năng viết đề xuất dự án tại Hội trường UBND phường.
Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) phối hợp cùng UBND Phường 15, Quận Gò Vấp đã tổ chức chuỗi các Khóa tập huấn về “Giảm thiểu chất thải nhựa” với sự tham gia của cán bộ địa phương và thành viên thuộc Nhóm Môi trường.
Dự án “Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị TP.HCM” do Tổ chức Bread for the Word tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Tư Vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) thực hiện triển khai tại Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Ngày 10/11/2021, SDRC tổ chức Khóa Tập huấn Kiến thức kế toán nhằm nâng cao năng lực và hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác kế toán cho đội ngũ lãnh đạo các Hợp tác xã môi trường.
Dự án mới
Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC)
Nhằm góp phần thay đổi một cách bền vững điều kiện và môi trường lao động tại chuỗi cung ứng điều Việt Nam cùng các thành viên của IEH Na Uy, và dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và các nhóm dễ tổn thương.
Nhà tài trợ - Đối tác