header line SRDC
Menu responsive

Thông tin SDRC

Phương thức hoạt Động
More
Cam kết

Phục vụ, người yếu thế, Đại diện cho tiếng nói của người yếu thế, Đóng góp và hưởng lợi theo năng lực và nhu cầu phát triển của SDRC

More
Cộng Đồng của Chúng Tôi

   

More
Cùng Hỗ Trợ Với SDRC

Nội dung đang được cập nhật, vui lòng truy cập lại sau 1 thời gian nữa, Xin cám ơn…

More
Quá trình phát triển

Trong thời kỳ Đổi Mới, cùng với sự khởi sắc về kinh tế thì một số vấn đề xã hội như ma túy, mại dâm, trẻ lang thang đường phố cũng bắt đầu xuất hiện

More
Giới thiệu
More