header line SRDC
Menu responsive

Thông Báo Tài Trợ Dự án PTCĐ Qui mô Nhỏ

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) hiện đang triển khai nguồn quỹ tài trợ cho các dự án xã hội mang tính phát triển cộng đồng qui mô nhỏ

Mục đích của nguồn quỹ: Hỗ trợ thực hiện các dự án xã hội qui mô nhỏ theo phương pháp phát triển cộng đồng, nhằm mang lại sự thay đổi, tác động tích cực đến cộng đồng để giải quyết được vấn đề do cộng đồng đề xuất hướng đến tính bền vững và duy trì được lâu dài với cộng đồng sau khi dự án kết thúc.

Góp phần phát triển cộng đồng một cách tự lực, không tạo ra sự lệ thuộc và nguồn quỹ không mang tính từ thiện.

Đối tượng thụ hưởng của nguồn quỹ (đối tượng của dự án): Những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Những nhóm đối tượng này có thể là người nhập cư không có giấy tờ tùy thân, người khuyết tật, dân nghèo thành thị, đồng bào thiểu số, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những nhóm người có khả năng bị phân biệt đối xử, … và chưa tiếp cận được các nguồn hỗ trợ từ các dự án khác.

Địa bàn thực hiện dự án: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận trở vào) nhưng phải nằm trong phạm vi giám sát được.

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn quỹ cho mỗi dự án: Từ 5.000.000 – 15.000.000 đồng/dự án. Trong đó, Không hỗ trợ kinh phí cho nhân sự thực hiện dự án, kinh phí chỉ dành để triển khai các hoạt động của dự án.

Thời gian cho mỗi dự án hoạt động: Không quá 6 tháng.

► Thời gian cho mỗi dự án hoạt động: Không quá 6 tháng.
► Hạn nộp đề xuất: 15/03/2020 đến hết ngày 30/04/2020 đến Email van.nguyen@sdrc.org.vn
► Thời gian lựa chọn và phản hồi kết quả: 01/05/2020 đến hết 15/05/2020.

Thông tin cụ thể về kế hoạch tài trợ xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0968923714 (gặp Vân) hoặc thông qua email: van.nguyen@sdrc.org.vn