header line SRDC
Menu responsive

Tập Huấn Giảng Viên Nguồn dự án "Xây dựng năng lực hướng đến phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều tại Việt Nam""

Chương trình tập huấn Giảng Viên Nguồn (TOT) về thực hành nông nghiệp tốt, tiêu chuẩn lao động và môi trường cho nông dân trồng điều.

Mục đích: Nhằm nâng cao kiến thức về thực hành nông nghiêp tốt tập trung cho điều thời kỳ kinh doanh tiêu chuẩn lao động và môi trường cho nông dân trồng điều giai đoạn kinh doanh (đặc biệt chú ý đến phụ nữ và nhóm dễ bị tổn thương) thuộc dự án “xây dựng năng lực hướng đến phát triển bền vững chuỗi cung ứng diều ở Việt Nam” Do Norad tài trợ -Dự án IEH do SDRC điều phối triển khai các hoạt động