header line SRDC
Menu responsive

Khởi động Dự án " Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại Tp.H M"

Sáng ngày 04/10/2018, hội thảo Khởi động dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại Tp.Hồ Chính Minh” và  Công bố kết quả nghiên cứu  “An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động của Người thu gom rác dân lập ở TP.HCM” với sự tham gia của  hơn 40 đại biểu đã diễn ra tại Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ,Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Châu – Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ đã trình bày kết quả nghiên cứu về “An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động của Người thu gom rác dân lập ở TP.HCM”.

Tiếp theo đó, Ông Châu Hoàng Mẫn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH và PTCĐ (SDRC) phát biểu khởi động dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại Tp.Hồ Chính Minh” do SDRC thực hiện, Oxfam tài trợ  theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh số 3760/ QĐ –UBND ngày 04/09/2018.

Thông qua hội thảo cũng là dịp để cùng nhau lắng nghe ý kiến trao đổi nhằm đóng góp thêm cho kết quả nghiên cứu và các hoạt động của dự án được gắn liền với bối cảnh thực tế nhằm hướng đến việc triển khai dự án hiệu quả.