header line SRDC
Menu responsive

Hội Thảo Giới Thiệu Công Tác Xã Hội Trong Bệnh Viện

Trong thời gian vừa quan SDRC đã có buổi giao lưu và chia sẻ tại các  Bệnh viện CTXH bệnh viện nhằm góp phần giúp cho nhân viên y tế hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của nhân viên CTXH từ đó, bệnh viện có định hướng cho sự phát triển phòng CTXH trong tương lai để giúp họ có thể hỗ trợ trong công việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân tốt hơn và hướng đến cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.