header line SRDC
Menu responsive

Dự án "Thúc đẩy nâng cao năng lực cho người lao động tại TP. Hồ Chí Minh đến từ địa phương khác"

Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM vừa phê duyệt dự án “Thúc đẩy nâng cao năng lực cho người lao động tại TP. Hồ Chí Minh đén từ địa phương khác” do Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới (Bread for the Word – BfdW) và Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) triển khai thực hiện.

Mục tiêu của dự án Nâng cao kiến thức và quyền lợi được qui định trong Luật lao động cho công nhân đến từ địa phương khác đang làm việc tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè Tp.HCM nhằm thúc đẩy việc thực hiện và áp dụng các quyền lợi được qui định trong Luật lao động được tốt hơn. Đồng thời, việc tiếp cận các dịch vụ công như đăng ký tạm trú dài hạn, khai sinh, bảo hiểm y tế và giáo dục cho con của công nhân đến từ các địa phương khác và gia đình họ được cải thiện. Dự án được thực hiện tại 3 xã Phước Kiển, Long Thới và Hiệp Phước, thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2020