header line SRDC
Menu responsive

Cải thiện điều kiện sống

Được sự tài trợ từ Tập đoàn Bayer, SDRC đã hợp tác với Hội liên hiệp Phụ nữ Phường An Phú Đông,Q.12 triển khai Dự án: Cải thiện điều kiện sống và môi trường thông qua phân loại rác thải tại các hộ gia đình và làm phân ủ hữu cơ, tại khu vực ngoại thành, TP. HCM.

Buổi đầu với sự tham gia nhiệt tình của Cán bộ các chi hội Phụ nữ, Nông Dân và nhóm sinh viên ngành CTXH của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương, thực tập Phát triển Cộng đồng.