KHẢO SÁT BAN ĐẦU DỰ ÁN QUẢN LÝ CHẤT THẢI BỀN VỮNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TẠI TP.HCM, 43, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn
CTXH và PTCĐ

KHẢO SÁT BAN ĐẦU DỰ ÁN QUẢN LÝ CHẤT THẢI BỀN VỮNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TẠI TP.HCM

Viết bởi : Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn CTXH và PTCĐ

Dự án “Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị TP.HCM” do Tổ chức Bread for the Word tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Tư Vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) thực hiện triển khai tại Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

 
Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023 với mục đích góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh và người dân hướng tới một thành phố và cộng đồng bền vững. Trong đó, tập trung mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm rác thải đô thị tại 4 khu phố thuộc Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 
 
Trong khuôn khổ dự án, từ ngày 10/11/2021 đến ngày 20/11/2021, SDRC tổ chức khảo sát ban đầu đối với các hộ gia đình, các cửa hàng kinh doanh và đại diện các bên liên quan tham gia dự án tại địa phương.
 
 
Khảo sát nhằm mục đích thu thập dữ liệu cơ bản về quản lý rác thải tại địa bàn dự án liên quan đến Kiến thức - Thái độ - Hành vi (KAP) của người dân và các cửa hàng về các vấn đề liên quan đến rác thải và môi trường. Cụ thể như chất thải nhựa và việc giảm thiểu chất thải, phân loại chất thải, ủ chất thải hữu cơ, và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường… Đồng thời, đánh giá khả năng tham gia và năng lực hiện tại trong việc vận hành, duy trì các hoạt động hướng tới cải thiện về môi trường của các nhóm đối tượng mà dự án hướng đến.
 
 
Ngoài ra, từ kết quả khảo sát còn giúp xác định các chỉ số đầu vào, định hướng phương thức hoạt động gắn với thực tế quản lý chất thải tại cộng đồng và thiết lập nền tảng cho việc đánh giá tiến độ và kết quả dự án trong quá trình triển khai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------
TT NGHIÊN CỨU - TƯ VẤN CTXH & PTCĐ
Điện thoại: (028) 38413010