header line SRDC
Menu responsive

Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người lao động đến từ địa phương khác

hỗ trợ NLĐ đến từ các địa phương khác bảo vệ được quyền lợi cư trú và tiếp cận an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. 

Thực hiện Mô hình minh bạch thủ tục đăng ký tạm trú và tiếp cận dịch vụ công cho ngườ ilao động đến từ các địa phương khác được thí điểm thành công tại 2 quận ởTp.HCM;