header line SRDC
Menu responsive

THỰC HÀNH MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA SDRC

THỰC HÀNH MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA SDRC

SDRC là một tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập, được thành lập vào năm 1989 với tên gọi “Phòng Nghiên cứu Công tác Xã hội” và chính thức được Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM cấp giấy chứng nhận hoạt động vào năm 2001 với tên gọi chính thức: Trung tâm nghiên cứu tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng (SDRC).

Các chương trình hiện tại của SDRC tập trung vào việc vận động công khai và minh bạch các quy trình, thủ tục dịch vụ công dành cho nhóm người lao động nhập cư tại TP.HCM.

Thực hành Minh bạch và Giải trình của SDRC

SDRC tâm niệm việc thực hành là văn hóa của mọi thành viên trong tổ chức, đây là cách chúng tôi nâng cao uy tín, hiệu quả hoạt động và phát triển tổ chức bền vững.

– Người truyền cảm hứng thực hành minh bạch và giải trình

Cố Thạc sĩ cô Nguyễn Thị Oanh (1931 – 2009), người sáng lập và giám đốc đầu tiên của SDRC, người được biết tới như người đặt nền móng cho ngành công tác xã hội Việt Nam, một trong 50 “Anh hùng đời thường” do chính phủ Đức công nhân. Điều đáng quý và nể nhất ở cô chính là sự thẳng thắng, tầm nhìn rộng và tinh thần dám đột phá. Trong quá trình làm việc, cô xây dựng được mối quan hệ rộng lớn, vận động gây quỹ rất nhiều, đặc biệt là học bổng cho nhân viên xã hội và những học bổng này đều đến trực tiếp người nhận. Cô đã truyền cảm hứng cho nhân viên SDRC về tinh thần phục vụ cộng đồng, vô vị lợi và điều này cũng trở thành văn hóa của SDRC từ ngày thành lập cho đến nay.

– Thực hành minh bạch và giải trình trong nội bộ tổ chức

Quản trị và Quản lý: SDRC Ban cố vấn với điều lệ chức năng nhiệm vụ rõ ràng, độc lập hoàn toàn với Ban Điều hành. Việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động đều mời các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm và học tập, tạo cơ hội phản hồi.

Quản lý Chương trình: Các chương trình dự án của SDRC được xây dựng và thiết kế đầy đủ, nhấn mạnh yếu tố có sự tham gia của các bên liên quan. Công tác giám sát đánh giá được thực hiện theo quy trình, có đánh giá tác động cấp Chương trình/ dự án.

Quản lý Nhân sự: SDRC đã xây dựng đầy đủ các quy định về chính sách nhân sự, bảng mô tả công việc… Tổ chức thực hiện rất tốt việc phát triển nguồn nhân sự thông qua hoạt động đào tạo. Ví dụ: quy định trích 10% từ thu nhập để sử dụng làm quỹ học tập. Nối kết với các mạng lưới để gửi nhân viên tham gia học tập, công tác để thu thập kinh nghiệm.

Quản lý Tài chính: SDRC đã xây dựng đầy đủ quy trình quản lý tài chính. Sổ tay quản lý tài chính được xây dựng công phu và có chất lượng rất tốt. Quy chế tài chính của tổ chức đã được xây dựng sau khi có dự án, dựa trên quy định của từng nhà tài trợ. Tổ chức có cán bộ kế toán chuyên trách, áp dụng chuẩn kế toán thống nhất.

Quản lý truyền thông và gây quỹ: SDRC đa dạng các kênh truyền thông đưa hình ảnh tổ chức ra bên ngoài như website, fanpage. Trong gây quỹ, dù chưa xây dựng thành quy định chính thức nhưng SDRC luôn đề cao việc tránh việc gây quỹ trùng lắp cho cùng một chương trình/dự án hoặc một hoạt động.

– Sự lan tỏa và công nhận

Rõ ràng, công khai, minh bạch là lý do mà các đối tác rất tôn trọng SDRC trong quá trình hợp tác. Nhờ đó mà chúng tôi có những nhà tài trợ rất lâu năm, như Bread for the World (BfdW) với quá trình hợp tác 10 năm (2004 – 2014) và nguồn tài trợ mỗi năm mỗi lớn hơn. 

SDRC được thành lập năm 1989 với văn phòng là nhà bếp của một trường mẫu giáo, sau đó trở thành Phòng Nghiên cứu Xã hội (một chi hội thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Tp.HCM) và trở thành TT Tư vấn Nghiên cứu CTXH và PTCĐ (SDRC). Theo thời gian, chúng tôi lớn dần lớn lên, có một chỗ đứng và quan trọng hơn chúng tôi đã tạo ra những thay đổi trong suy nghĩ của đối tác về SDRC bằng cách thực hành minh bạch và trách nhiệm giải trình.

SDRC tháng 11/2015