header line SRDC
Menu responsive

Bảo vệ Quyền lợi của người lao động nhập cư

Cải thiện việc cung cấp thông tin và trợ giúp pháp lý về quyền lợi hợp pháp cho người lao động nhập cư (NLĐNC) ở Tp.HCM thông qua việc cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn pháp luật;

Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức xã hội,các chuyên gia pháp lý và các giảng viên, sinh viên luậ ttạiTp.HCM

Tăng cường bảo vệ quyền lợi và cải thiện việc tiếp cận với các dịch vụ công cơ bản của NLĐNC