header line SRDC
Menu responsive

Hội chợ Cộng Đồng

Hội chợ Cộng đồng tại Đại học Hoa Sen, nơi giao lưu giữa các tổ chức xã hội với nhau và là cơ hội để sinh viên tình nguyện kết nối hỗ trợ và học hỏi các tổ chức.