header line SRDC
Menu responsive

Dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập" tại Tp.HCM

Uỷ Ban Nhân Dân Tp.HCM vừa phê duyệt dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập”. Do Tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ và Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn Công Tác Xã Hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) triển khai thực hiện.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực để người thu gom rác tiếp cận dễ dàng hơn với các chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, an toàn lao động. Đồng thời nâng cao nhận thức của người thu gom rác và hình thành hành vi thực hành tốt vệ sinh an toàn lao động, thói quen sử dụng bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn lao động khi làm việc. Dự án được thực hiện tại các quận 2,6,9, Bình Thạnh và Gò Vấp trong thời gian từ tháng 8 – 2018 đến tháng 12 – 2021