header line SRDC
Menu responsive

Hội thảo về "Luật Hợp Tác Xã"

Hội thảo về “Luật Hợp Tác Xã”

 

Hội thảo do SDRC phối hợp với Liên Minh Hợp Tác xã Tp.HCM tổ chức nhằm giới thiệu về một số điểm nổi bật có liên quan đến các hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường.