header line SRDC
Menu responsive

Khoa Cơ bản và các bạn sinh viên ngành CTXH của Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương TP.HCM đã […]

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) hiện đang triển […]

Ngày 06-07/04/2019 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) phối hợp với tổ chức Saigon […]

Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) tổ chức 2 lớp tập huấn “Kỹ […]

Ngày 5 tháng 10 năm 2018,  phái đoàn của Liên minh Nghị viện Vương Quốc Anh (BGIPU- British GroupInter-Parliamentary Union) […]

Uỷ Ban Nhân Dân Tp.HCM vừa phê duyệt dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập”. Do Tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ và Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn Công Tác Xã Hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) triển khai thực hiện

Trong thời gian vừa quan SDRC đã có buổi giao lưu và chia sẻ tại các  Bệnh viện CTXH bệnh […]

Hội thảo chuyên đề “Luật Hợp Tác Xã”