header line SRDC
Menu responsive

Ngày 3/7/2019 Uỳ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước đã đã có chủ trương đồng ý cho Hội Điều Bình […]

Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM vừa phê duyệt dự án “Thúc đẩy nâng cao năng lực cho người lao động […]

Sáng ngày 15/12/2018, tại khách sạn Ambassador, Bùi Thị Xuân, Q. 1, TP. HCM buổi tọa đàm “Hướng đến thực […]

Ngày 08/12/2018, trong hoạt động của dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác […]

Sáng ngày 04/10/2018, hội thảo Khởi động dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom […]

Uỷ Ban Nhân Dân Tp.HCM vừa phê duyệt dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập”. Do Tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ và Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn Công Tác Xã Hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) triển khai thực hiện

DỰ ÁN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ CÔNG NHÂN (ECOW) Dự án được Liên […]